Ako formátovať jednotku v systéme Windows 10

V dnešnom článku sa pozrieme na rôzne spôsoby formátovania disku v systéme Windows 10

Formátovanie je proces prípravy úložného zariadenia na prvé použitie. Pri formátovaní môžete zvoliť súborový systém NTFS, REFS, exFAT, FAT32 alebo FAT. Zvolíte tiež rýchle alebo úplné formátovanie. Počas úplného formátovania sa súbory zo zväzku odstránia a na samotnom disku sa skontroluje prítomnosť chybných sektorov. Počas rýchleho formátovania sa súbory zo zväzku odstránia, ale na disku sa nevyhľadajú chybné sektory.

Naformátujte disk v programe Explorer

1. Otvorte program Explorer => kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku, ktorú chcete formátovať, a vyberte možnosť „Formátovať“ (alebo vyberte jednotku, ktorú chcete formátovať, kliknite na položku „Spravovať“ v hornej časti pásky a vyberte možnosť „Formátovať“).

2. Vyberte súborový systém a veľkosť alokácie jednotiek (je lepšie použiť predvolenú), vedľa položky „Označenie zväzku“ napíšte názov vybraného disku => pre rýchle formátovanie - začiarknite políčko vedľa položky „Rýchle“, pre úplné formátovanie - zrušte začiarknutie políčka vedľa položky „Rýchle“ a kliknite na „Štart“.

3. V okne „Pozor! Varovanie! Formátovanie vymaže VŠETKY údaje na tomto disku. Kliknutím na OK spustíte formátovanie, kliknutím na Zrušiť ho zrušíte.“ Pokračujte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Na konci formátovania uvidíte okno „Formátovanie je dokončené“, kliknite na „OK“.

Naformátujte disk v správe disku

1. Otvorte „Správa diskov“: jedným zo spôsobov - do vyhľadávacieho panela alebo do ponuky spustenia napíšte diskmgmt.msc a stlačte kláves Enter (môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na ponuku Štart a zvoliť možnosť „Správa diskov“).

2. Kliknite pravým tlačidlom myši na disk, ktorý chcete naformátovať, a z kontextovej ponuky vyberte možnosť „Formátovať“.

3. Vedľa položky „Označenie zväzku“ napíšte názov vybratého disku => vyberte súborový systém => veľkosť klastra sa odporúča ponechať predvolene => zrušte začiarknutie políčka „Rýchly formát“, ak chcete vykonať celý formát => kliknite na tlačidlo „OK“.

4. "Formátovaním zväzku sa vymažú všetky údaje na danom zväzku. Pred formátovaním si zálohujte všetky údaje, ktoré si chcete ponechať. Chcete pokračovať?", Kliknite na OK.

Naformátujte disk na príkazovom riadku

1. Otvorte príkazový riadok ako správca: jedným zo spôsobov je kliknúť pravým tlačidlom myši na ponuku „Štart“ a zvoliť príkaz „Príkazový riadok (správca)“.

2. Zadajte príkaz  Diskpart  a stlačte kláves Enter => zadajte zväzok zoznamu  príkazov  a stlačte kláves Enter. Venujte pozornosť číslu zväzku, ktorý chcete naformátovať. Napríklad musíme naformátovať jednotku F, po zadaní príkazu list volume sme videli, že ide o „Volume 4“.

3. Zadajte príkaz  select volume #   a stlačte kláves Enter (# by malo byť nahradené číslom zväzku, ktorý chcete formátovať). V našom príklade je číslo zväzku  4 , čo znamená, že príkaz bude vyzerať ako tento  výber zväzku 4

4. Pre rýchle formátovanie, použite = rýchly formáte FS príkaz  .   Pre plné formátovanie, použite formáte FS = povel 

Napríklad chceme spustiť rýchle formátovanie vybraného zväzku, zvoliť súborový systém „ntfs“ a názov „Test Disk“, príkaz bude vyzerať v tomto  formáte fs = ntfs label = „Test Disk“ quick  Po zadaní príkazu kliknite na „OK“.

Počas procesu formátovania sa zobrazuje percento dokončenia a po dokončení procesu sa zobrazí nápis „DiskPart úspešne naformátoval zväzok“.

Naformátujte jednotku v prostredí PowerShell

1. Otvorte PowerShell ako správca: jedným zo spôsobov je napísať PowerShell do vyhľadávacieho panela, kliknúť pravým tlačidlom myši na nájdený výsledok a zvoliť „Spustiť ako správca“.

2. Zadajte príkaz  Get-Partition  a stlačte kláves Enter. Otvorí sa zoznam zväzkov. Pamätajte na písmeno zväzku, ktorý chcete formátovať.

3. Pre rýchle formátovanie použite príkaz  Format-Volume -DriveLetter "Volume letter" -FileSystem -NewFileSystemLabel " Volume label " Pre úplné formátovanie použite príkaz  Format-Volume -DriveLetter "Volume letter" -FileSystem -NewFileSystemLabel "Volume label" -Full 

Napríklad potrebujem naformátovať jednotku F tak, aby bol typ súborového systému po naformátovaní „Ntfs“ a jeho názov je „Test Disk“, príkaz bude vyzerať takto:  Format-Volume -DriveLetter „F“ -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel „test disk“ -Úplné  Po zadaní príkazu stlačte kláves Enter.

To je na dnes všetko, ak poznáte iné metódy - napíšte do komentárov! Veľa šťastia 🙂