Zamieňajte ľavé a pravé tlačidlo myši v systéme Windows 10

V predvolenom nastavení funguje ľavé tlačidlo myši ako primárne a pravé tlačidlo myši ako sekundárne. Ak používate myš ľavou rukou, bude pohodlnejšie zameniť miesta akcií, ku ktorým dôjde pri stlačení ľavého a pravého tlačidla myši. V tomto článku sa pozrieme na to, ako zmeniť primárne tlačidlo myši.

Ak teraz chcete otvoriť súbor alebo priečinok, dvakrát kliknite ľavým tlačidlom myši, potom po vykonaní zmien budete musieť dvakrát kliknúť pravým tlačidlom myši a stlačením ľavého tlačidla sa zobrazí kontextová ponuka.

V možnostiach zmeňte primárne tlačidlo myši

1. Prejdite do ponuky „Štart“ a otvorte „Nastavenia“.

2. Choďte do „Zariadenia“, na ľavej strane zvoľte „Myš“, na pravej strane vedľa „Vyberte hlavné tlačidlo“ zmeňte „Vľavo“ na „Vpravo“.

 Zmeňte primárne tlačidlo vo vlastnostiach myši

1. Otvorte vlastnosti myši: kliknite pravým tlačidlom myši na „Štart“ a vyberte „Spustiť“ (alebo stlačte súčasne klávesy Win + R), zadajte príkazový príkaz  myši a stlačte kláves Enter.

2. Prejdite na kartu „Tlačidlá“, vložte bodku vedľa položky „Ľavá ruka“ a kliknite na tlačidlo „OK“.

 Zmeňte hlavné tlačidlo v editore registra

1. Otvorte editor registra: do vyhľadávacieho panela alebo v ponuke Spustiť napíšte  regedit a stlačte kláves Enter.

2. Prejdite na cestu  HKEY_CURRENT_USER \ Ovládací panel \ Myš . V časti Myš otvorte parameter  SwapMouseButtons , do poľa „Hodnota“ vložte  1 a kliknite na „OK“ (aby bolo hlavné tlačidlo vpravo, takže hlavné tlačidlo je vľavo - musíte vložiť 0). Zmeny sa prejavia až po prihlásení a opätovnom prihlásení.

To je na dnes všetko, ak poznáte iné metódy - napíšte do komentárov! Šťastie vám 🙂