Demontáž HP 620

V dnešnom článku demontáž notebooku HP 620: vytiahnite batériu, vyberte pevný disk, pamäť RAM, vytiahnite jednotku, vyberte klávesnicu a chladiaci systém. Na demontáž potrebujeme: bežný krížový skrutkovač, šesťhranný skrutkovač, pinzetu, plastovú kartu (alebo mediatrist), prachovú kefku, tepelnú pastu (ak sa plánuje výmena).

Pokyny sú na obrázkoch, ale ak niečo nie je jasné, môžete si pozrieť demontážne video na konci článku.

1.  Potiahnite západky do strán (pozdĺž červených šípok) a vytiahnite batériu pozdĺž zelených šípok.

Vyberte batériu HP 620

2. Odskrutkujte štyri skrutky (označené červenými šípkami) a odstráňte z nás kryt, ktorý ukrýva pevný disk a pamäť RAM.

Demontáž HP 620

3. Ak chcete vybrať pevný disk - musíte odskrutkovať tri skrutky (červené šípky) a ťah v smere zelenou šípkou. Posunieme sa od seba dvoma západkami, pozdĺž zelených šípok, a vytiahneme RAM. Odskrutkujeme ďalšiu skrutku (červená šípka) a vytiahneme dosku idúcu na tvrdo

Vyberte pevný disk HP 620

4. Odskrutkujte skrutku blízko čísla 1 a vytiahnite pohon. Odskrutkujte zvyšok skrutiek označených červenými šípkami. Odstránenie káblov z modulu Wi Fi

Vytiahnite jednotku HP 620

5. Odskrutkujte skrutky, ktoré boli pod jednotkou

Demontáž HP 620

6. Vytiahnite káble (zelené šípky), odskrutkujte skrutky (červené šípky) a vyberte chladiaci systém.

Chladiaci systém HP 620

7. Odskrutkujte jednu skrutku pod chladiacim systémom (červená šípka)

Demontáž HP 620

8. Otočte notebook, klávesnicu držia štyri západky, ktoré je možné pomocou pinzety odsunúť nabok a klávesnicu otočiť.

Demontáž HP 620

9. Pod klávesnicou zdvihnite čiernu západku a vytiahnite plochý kábel, potom klávesnicu vyberte

Demontujte klávesnicu HP 620

10. Pod klávesnicou odstráňte lištu, na ktorej je touchpad, zdvihnite ju pomocou plastovej karty a otočte ju

Demontáž HP 620

11. Odpojte kábel a odlaďte lištu do strany

Demontáž HP 620

12. Na mieste, kde bola klávesnica, odskrutkujte jednu skrutku (červená šípka) a odpojte jeden kábel (zelená šípka)

Demontáž HP 620

13. Odskrutkujte šesť skrutiek (červené šípky) a odstráňte horný kryt

Demontáž HP 620

14. Odskrutkujte jednu skrutku (červená šípka), vytiahnite štyri slučky (zelené šípky)

Demontáž HP 620

15. Odpojte dosku od spodného krytu, odskrutkujte ďalšiu skrutku (červená šípka)

Demontáž HP 620

Demontáž HP 620

To je všetko, demontáži notebooku HP 620 je koniec, znova ho namontujte v opačnom poradí! Ak niečo nie je jasné - pozrite si video z notebookov TaMa_Ghazi Diagnose Reparatur und Service

Veľa šťastia 🙂