Upravte hlasitosť pre jednotlivé zariadenia a aplikácie v systéme Windows 10

Pomocou mixéra hlasitosti môžete upraviť zvuk celého systému ako celku alebo hlasitosť jednotlivých zariadení a jednotlivých aplikácií. V tomto článku sa pozrieme na to, ako zmeniť úroveň hlasitosti jednotlivých aplikácií a zariadení bez zmeny celkovej hlasitosti systému v systéme Windows 10.

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu hlasitosti umiestnenú na paneli úloh v oblasti oznámení a v zobrazenej ponuke kliknite na príkaz „Otvoriť mixér hlasitosti“.

2. Ak chcete pre niektorú aplikáciu zmeniť zvuk, musí byť pred otvorením mixéra hlasitosti otvorený. Takže zariadenie, ak chcete preň zmeniť úroveň hlasitosti - musí byť pripojené pred otvorením mixéra hlasitosti. Ak je aplikácia spustená a zariadenie je pripojené, uvidíte ju v mixéri hlasitosti. Pred ňou sklopte posúvač alebo ho zdvihnite, čím zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.

To je na dnes všetko, ak máte nejaké dodatky - píšte komentáre! Veľa šťastia 🙂